KAPASİTE RAPORLARI

Firmamızca sanayicilerimize; yatırım kararı verildiği andan itibaren, şirket kuruluşundan üretim faaliyetine başlandığı ana kadarki tüm kamusal süreçlerde "tek kapıda" profesyonel destek verilmektedir.

Bu işlerin tek bir partner tarafından yürütülüyor olması firmalarımızın kamusal yükümlülükleri sebebi ile işlerinde aksama olma olasılığını minimuma düşürmektedir.

Uzmanlarımız; deneyim ve bilgi birikimleri ile sorunları ve mükellefiyetleri önceden görme ve önlem alma konusunda sizlere gerekli desteği göstermek üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

Vermekte olduğumuz danışmanlık hizmetleri kapsamında;

Kapasite raporları ve geçerliliklerinin takip edilmesi,

Kapasite raporları ile ilgili değişiklikler,

Sanayi sicil belgelerinin alınması, vizeleri ve değişiklikler ile buna ait sürelerin takip edilmesi

Mahrecine iade ekspertiz raporları,

Bozuk eşyaların geçici çıkışına ait ekspertiz raporları,

Türk Malı Belgeleri,

Firma Ticaret Sicili ile İlgili İşlemler, (Şube tescilleri, adres, sermaye, faaliyet konusu vb. değişikliklerin tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması vb. işlemler)

İthal edilecek makine ve techizatlara ait bakanlık izinlerinin çıkarılması,

Dahilde işleme izin belgeleri ve bu belgelerin kapatılması ile ilgili ekspertizlerin hazırlanarak alınması,

Ticaret hayatının gerektirdiği her türlü ekspertiz, belge ve dökümanlar,

Yabancı çalıştırılmasına yönelik izinlerin alınması,

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile ilgili işlemler

İŞGÜM Kontrol Belgelerinin Tanzimi ve Onay işlemleri,

EPDK nezdinde yapılan işlemler (EPDK Lisanslarının alınması, İthalat müsadesi, diğer izinler, fiili sarfiyat belgeleri vb.)

Firmamızca yürütülmektedir.