Turizm Yatırım Ve İşletme Belge Revizeleri

Firmanız adına tanzim edilmiş Turizm Yatırım belgesi, yatırımda kapasite değişikliği halinde revize edilir.
Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiler, süreçler ve gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.
Kurum, başvuru için ek bilgi veya belgeler talep edebilmektedir.

Değişiklik taleplerinizin uygunluğu veya yapılabilirliği konusunda Akademi Yeşil Ofis’i aramadan değişiklik yapmayınız.

1.    Gerekli Belgeler :
Başvuru dilekçesi
2. Rapor
3. Ticaret sicili gazetesi
4. İmza sirküleri
5. İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı

2.    Belge veya Plaket Zayii Talebi
Plaket kayıp edilmiş olması halinde gerekli belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Kayıp İlanı
a. Belge Kayıp İlanı
b. Plaket Kayıp Tutanağı

3.    Belge Devir Talebi
Turizm yatırım ve işletmeleri Bakanlık onayı alınmaksızın devredilemez ve kiraya verilemez. Bu sebeple devir eden ve devir alan firma/şahısların beraber başvuru yapması gerekmektedir.
Gerekli Belgeler:
Başvuru dilekçesi
2. Ticaret sicili gazetesi
3. İmza sirküleri
4. İşletme Ruhsatı

4.    İsim Değişikliği Talebi
Turizm yatırım ve işletmeleri, belgesinde yer alan bilgilerden farklı tanıtımda bulunamazlar.
Talep edilen isim, Bakanlıkça değerlendirildikten sonra, uygun görülmesi halinde yeni isimle belge düzenlenir. İsim değişikliği talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.
İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.
Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler.
Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

5.    Gerekli Belgeler :
Başvuru dilekçesi
İsim Tadilat / Tür / Sınıf / Kapasite Değişikliği Talebi

6.    Tesis kapasitesini değişmesi:
Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgeli tesislerde tesis kapasitesini etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.
Turizm yatırımı belgeli tesislerde yapılan tadilatlar, Bakanlıkça uygun bulunması halinde yeni yatırım belgesi düzenlenir.

7.    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı:
Turizm Belgeli tesislerde verilen süre içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlığa teslim edilmelidir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmaması veya olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş sayılarak belgesi iptal edilir.

8.    Gerekli Belgeler :
Başvuru dilekçesi
2. Rapor
3. İmza sirküleri
4. İşletme Ruhsatı

9.    Sınıflandırma Değişiklik Talebi
Tesisin tür veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemelerin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi Kriterlerin yer aldığı puanlama sistemine dayalı formlar ile yapılır.
Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere;
yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir.
Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır.
Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez.

 

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...